wtorek, 16 września 2014

Projekt Budżetu Obywatelskiego


\
Szczegóły kliknij na link
Miło nam poinformować, że wśród pozytywnie ocenionych projektów Budżetu Obywatelskiego znalazł się również projekt mający na celu polepszenie warunków w naszym schronisku.
nr projektu: D-23
tytuł: Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku
Projekt zakłada polepszenie warunków życia bezdomnych zwierząt w tym: opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pokryć dachowych oraz
rozbudowę kwarantanny i przystosowanie obiektu do prowadzenia akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu przeprowadzone zostaną
niezbędne prace remontowo-budowlane m.in.: wymiana pokryć dachowych, instalacji grzewczej , budowa wiaty rozładunkowej oraz zagospodarowanie
wolnej przestrzeni na wybieg dla psów. Zaplanowane jest również doposażenie gabinetu weterynaryjnego, zakup niezbędnych urządzeń, akcesoriów dla
zwierząt i wyposażenia schroniska. W Lublinie każdego roku odławianych jest około 1 800 psów i kotów. Z uwagi na zagrożenia jakie niosą bezdomne
zwierzęta, a także z powodu zwyczajnej, ludzkiej troski o los porzuconych psów i kotów, niezbędna jest modernizacja miejsca, w którym zwierzęta te
znajdują schronienie, opiekę i szansę na dom.
O tym, które projekty będą realizowane w przyszłym roku zadecydują mieszkańcy Lublina.
Od 24 września do 7 października potrwa głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim. W tym dniu zostanie uruchomiona specjalna strona internetowa, za pomocą której każdy mieszkaniec Lublina, w wieku powyżej 16 roku życia, będzie mógł zagłosować na konkretne projekty: 3 duże i 5 małych. Będzie ona dostępna pod adresem www.obywatelski.lublin.eu. Głosowanie będzie odbywało się także w sposób papierowy. W Biurach Obsługi Mieszkańców oraz wyznaczonych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie można pobrać i wypełnić kartę do głosowania.
Liczymy na wasze wsparcie i liczne głosy na nasz projekt.