środa, 26 sierpnia 2009

Wrócili !

Wrócili! Po jedenastu dniach intensywnego szkolenia w Poznaniu i Berlinie powróciła pięcioosobowa reprezentacja wolontariuszy naszego Egzotarium. Dziewięćdziesiąt godzin wykładowych i intensywne zajęcia terenowe w berlińskich ogrodach ZOO dały zdrowo popalić, ale grupa wróciła zadowolona z nowych doświadczeń i zdobytej wiedzy. Pełni nowych pomysłów już zaczynają wprowadzać je w życie.
Tematyka Letniej Szkoły „Hodowli zwierząt w ogrodach zoologicznych”, prowadzonej przez dr Jana Śmiełowskiego z RCEE w Poznaniu, obejmowała 21 różnych zagadnień, spośród których warto wymienić chociażby takie jak:
- hodowla zwierząt dzikich i zasady ich żywienia
- pielęgnacja i obserwacja zachowań zwierząt oraz ich immobilizacji
- różne systemy ekspozycji i zasady funkcjonowania wybiegów oraz pomieszczeń
- europejskie standardy i normy utrzymywania dzikich zwierząt wg EAZA
- zasady pozyskiwania zwierząt wg CITES oraz ich transportu wg YATA
- Parametry zoohigieniczne dla różnych gatunków zwierząt
- Aklimatyzacja, adaptacja, czynniki stresowe
- Odchów młodych zwierząt dzikich w warunkach wiwaryjnych - różne sposoby pielęgnacji
- Żywienie a zapotrzebowanie pokarmowe zwierząt dzikich
- Kategorie zagrożeń gatunków zwierząt dzikich wg IUCN
- Hodowle zachowawcze gatunków zagrożonych jako pula różnorodności genowej - europejskie programy EEP

Terenowe zajęcia w berlińskich ogrodach zoologicznych pozwoliły na wymianę doświadczeń i zdobycie cennej wiedzy praktycznej. Zaowocowały także nawiązaniem merytorycznej współpracy, co niewątpliwie przyczyni się do lepszego rozwoju lubelskiego Egzotarium.
Warto podkreślić, że wszyscy nasi uczestnicy zajęć obronili swoje prace końcowe z wynikiem bardzo dobrym – gratulujemy!